Get Adobe Flash player

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย  • พาท่านเข้าชมเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
  • นำท่านเที่ยวชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม ซึ่งไม่ควรพลาด
  • เข้าชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก
  • เที่ยวชมวัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ
  • เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ


วันเดินทาง
 เดือน
ราคา
20-23ตุลาคม 55
14,900.-
29 ธ.ค.-1 ม.ค. 56,30 ธ.ค.-2 ธ.ค. 56ปีใหม่ 56
17,900.-


วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่สอง : ฮาลอง–ล่องเรืออ่าวฮาลอง –ถ้ำนางฟ้า–ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สาม : ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ –ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สี่ : ฮานอย – กรุงเทพฯ**Download โปรแกรม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง **

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ทัวร์พม่า ธันวาคม2558-ปีใหม่2559 เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ ทัวร์พม่า ธันวาคม2558-ปีใหม่2559 เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ ทัวร์พม่า ธันวาคม2558-ปีใหม่2559 เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์พักโรงแรมเรือหรูหรา ระดับ... Read more
ทัวร์พม่า 2558 ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  2 วัน 1 คืน โดยสายการบินนกแอร์ 9,999.- ทัวร์พม่า 2558 ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินนกแอร์ 9,999.- ทัวร์พม่า 2558 ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  2 วัน 1 คืน โดยสายการบินนกแอร์พัก 4 ดาว กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเก... Read more
ทัวร์พม่า 2558 สิงหาคม-กันยายน ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย 11,900.- ทัวร์พม่า 2558 สิงหาคม-กันยายน ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย 11,900.- ทัวร์พม่า 2558 สิงหาคม-กันยายน ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียพัก 4 ดาว นมัสการเจดีย์ชเว... Read more
ทัวร์พม่า 2558 ราคาถูก ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์พม่า 2558 ราคาถูก ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์พม่า 2558 ราคาถูก เที่ยวย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์นมัสการเจดีย์ชเวดากองณ เมืองย่างกุ้ง (... Read more
ทัวร์พม่า 2558  เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ ทัวร์พม่า 2558 เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ ทัวร์พม่า 2558 เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์พักโรงแรมเรือหรูหรา ระดับ 5 ดาว หรือ ... Read more
ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียพักดี โรงแรม 5 ดาว นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมือง... Read more
ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์พัก 4 ดาว พร้อ... Read more
ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์พม่า ราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์พัก 4 ดาว พร้อมขอ... Read more
ทัวร์พม่าราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์พม่าราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์พม่าราคาถูก 2558 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์พิเศษสุด พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาวขอพร พระม... Read more
ทัวร์พม่า 2558//2015 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทัวร์พม่า 2558//2015 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทัวร์พม่า 2558//2015 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพร... Read more
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียพาท่านเข้าชมเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ ให้ท่า... Read more
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ ส... Read more
ท่องเที่ยว เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ ท่องเที่ยว เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ ท่องเที่ยว เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR)ช่วงปีใหม่ 2556/2013นำคณะเที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”... Read more
โปรแกรม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ โปรแกรม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ โปรแกรม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์พาท่านล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”เที่ยวชมเมือง น... Read more