Get Adobe Flash player

ทัวร์คิวชู สงกรานต์ เฮ้าส์เทนบอช อาบทรายร้อน ปี 2557/2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04)

ทัวร์คิวชู สงกรานต์ เฮ้าส์เทนบอช อาบทรายร้อน ปี 2557/2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)


 • เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน
 • ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทไม้สีดำที่มีความใหญ่โตและสวยงามติดอันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่น
 • บ่อน้ำแร่จิโคกุ หรือเรียกว่า  จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา มีทั้งสีแดง สีฟ้า (หรือเรียกว่า บ่อทะเล) และสีเขียว เป็นบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น
 • ล่องเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือคุมาโมโต้ ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลระหว่างการล่องเรือสู่เมืองคุมาโมโต้
 • สุดพิเศษ อาบทรายร้อน ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น


วันเดินทาง
เดือน
ราคา
11-16
เมษายน 57
76,900.-


วันแรก      กรุงเทพฯ
วันที่สอง   สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน)
วันที่สาม    เฮ้าส์เทนบอช –นางาซากิ– โกลฟเวอร์แมนชั่น – อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ-ล่องเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ – คุมาโมโต้
วันที่สี่    คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) – บ่อน้ำแร่จิโคกุ – ออนเซ็น
วันที่ห้า     เบปปุ – อาบทรายร้อน – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน
วันที่หก    สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

**Download โปรแกรม คลิ๊ก**

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 2014 บินตรง เที่ยวฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (07-08) ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 2014 บินตรง เที่ยวฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (07-08)  ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 2014 บินตรง เที่ยวฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เทศกาลดอกไม้ สวยงา... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด 2557 บินตรง เที่ยวฮอกไกโด กรกฎาคม-สิงหาคม 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (07-08) ทัวร์ฮอกไกโด 2557 บินตรง เที่ยวฮอกไกโด กรกฎาคม-สิงหาคม 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (07-08)  ทัวร์ฮอกไกโด 2557 บินตรง เที่ยวฮอกไกโด กรกฎาคม-สิงหาคม 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวชม โทมิตะฟาร์ม พร้อมชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2014/2557 HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2014/2557 HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2014/2557 HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยชมดอกลาเวนเดอร์ชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงตระการตาที่ โท... Read more
 ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (07) ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (07)  ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม  6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ช่วงกรกฎาคม เมือง ฟุราโน่ นำท่าน... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2014 เที่ยวฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2014 เที่ยวฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2014 เที่ยวฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยไม่ควรพลาด ชมความงามของดอกไม้ที่ “โทมิตะฟาร์ม” สูดอากาศอัน... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ 2557 เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ 2557 เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ 2557 เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย“โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ ทุ่งดอกไม... Read more
 ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 โตเกียว โอซาก้า ทุ่งลาเวนเดอร์ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (06-07) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 โตเกียว โอซาก้า ทุ่งลาเวนเดอร์ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (06-07)  ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 โตเกียว โอซาก้า ทุ่งลาเวนเดอร์ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยว 2 สวนสนุก สนุกกับ 2 สวนสนุก ...สวนสนุกยูนิเวอร... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (07) ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุ... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 2557 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (05-07) เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 2557 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (05-07) เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 2557 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยFUJI KACHOEN สวนนกฮูกและสวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ ชมโชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้วัดอาซะกุซ่า... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด พฤษภาคม 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด ชมทุ่งดอกทิวลิป 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) ทัวร์ฮอกไกโด พฤษภาคม 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด ชมทุ่งดอกทิวลิป 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) ทัวร์ฮอกไกโด พฤษภาคม 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด ชมทุ่งดอกทิวลิป 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยล่องเรือชมธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... Read more
 ทัวร์ฮอกไกโด 2557 เที่ยวฮอกไกโด ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) ทัวร์ฮอกไกโด 2557 เที่ยวฮอกไกโด ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06)  ทัวร์ฮอกไกโด 2557 เที่ยวฮอกไกโด ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึ้นกระเช้าชมว... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด 2014 เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (05) ทัวร์ฮอกไกโด 2014 เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (05) ทัวร์ฮอกไกโด 2014 เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร  6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 49,900.-เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สว... Read more
ทัวร์ชมพิ้งค์มอส (Pink moss) ญี่ปุ่น 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) ทัวร์ชมพิ้งค์มอส (Pink moss) ญี่ปุ่น 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) ทัวร์ชมพิ้งค์มอส (Pink moss) ญี่ปุ่น 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเด... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น พฤษภาคม 2557 โอซาก้า โตเกียว พิ้งค์มอส 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) เที่ยวญี่ปุ่น พฤษภาคม 2557 โอซาก้า โตเกียว พิ้งค์มอส 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05-06) เที่ยวญี่ปุ่น พฤษภาคม 2557 โอซาก้า โตเกียว พิ้งค์มอส 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เ... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 เที่ยวนาโกย่า ทาคายาม่า Japan Alps โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 เที่ยวนาโกย่า ทาคายาม่า Japan Alps โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05)  ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 เที่ยวนาโกย่า ทาคายาม่า Japan Alps โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้... Read more
ทัวร์ญีปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า นั่งกระเช้าชมเทือกเขาแอลป์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญีปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า นั่งกระเช้าชมเทือกเขาแอลป์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญีปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า นั่งกระเช้าชมเทือกเขาแอลป์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย02 – 08 พฤษภาคม 2557ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโ... Read more
ทัวร์ ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยพฤษภาคม 2557ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทาง... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโตเกียว ฟูจิ ชมพิ้งค์มอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (05) เที่ยวญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโตเกียว ฟูจิ ชมพิ้งค์มอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (05) เที่ยวญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโตเกียว ฟูจิ ชมพิ้งค์มอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่ก... Read more
ทัวร์โอซาก้า โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น Pink Moss 2014 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์โอซาก้า โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น Pink Moss 2014 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์โอซาก้า โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น Pink Moss 2014 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่ก... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 โตเกียว พิ้งค์มอส (ชิบะซากุระ) โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (05) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 โตเกียว พิ้งค์มอส (ชิบะซากุระ) โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (05) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 โตเกียว พิ้งค์มอส (ชิบะซากุระ) โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ วัดอาซะกุซ่า พ... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพิ้งค์มอส 2557 เที่ยวโตเกียว ชินคันเซน โอซาก้า 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพิ้งค์มอส 2557 เที่ยวโตเกียว ชินคันเซน โอซาก้า 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพิ้งค์มอส 2557 เที่ยวโตเกียว ชินคันเซน โอซาก้า 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยวแบบสบายสบายลงเครื่องพักก่อน 1 คืน เที่ยวสบายส... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทุ่งพิ้งค์มอส 2014/2557 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทุ่งพิ้งค์มอส 2014/2557 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทุ่งพิ้งค์มอส 2014/2557 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย1-6 พฤษภาคม 2557 58,900.-เที่ยวแบบสบายสบายลงเครื่องพักก่อน 1... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด ปี 2014 ชมซากุระ ดอกพิ้งค์มอสและทุ่งทิวลิป 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ฮอกไกโด ปี 2014 ชมซากุระ ดอกพิ้งค์มอสและทุ่งทิวลิป 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ฮอกไกโด ปี 2014 ชมซากุระ ดอกพิ้งค์มอสและทุ่งทิวลิป 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย 3-9 พฤษภาคม 2557 ทุ่งทิวลิปคามิยูเบะทสึ ให้ท่านได้ชื่นชม... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ โอซาก้า 2014 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ โอซาก้า 2014 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (05) ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ โอซาก้า 2014  7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย6-12//7-13 พฤษภาคม 2557ไร่วาซาบิ เพื่อชมการปลูกต... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ snow wall 2014 ชมป่าไผ่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ snow wall 2014 ชมป่าไผ่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ snow wall 2014 ชมป่าไผ่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเมษายน-พฤษภาคม 2557 เริ่มต้น 51,900.-วั... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน-สงกรานต์ 2557 โดราเอม่อน 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน-สงกรานต์ 2557 โดราเอม่อน 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน-สงกรานต์ 2557 โดราเอม่อน 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยชมความน่ารักสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าสัมผัสความหนาวเย็นพิพิธภัณฑ์น้ำแ... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น เมษายน 2557 ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) เที่ยวญี่ปุ่น เมษายน 2557 ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05)  เที่ยวญี่ปุ่น เมษายน 2557 ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่... Read more
ทัวร์ทาคายาม่า เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น 2014 นั่งรถไฟซากาโน่ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) ทัวร์ทาคายาม่า เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น 2014 นั่งรถไฟซากาโน่ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04-05) ทัวร์ทาคายาม่า เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น 2014 นั่งรถไฟซากาโน่ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเมษายน-พฤษภาคม  2557 นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิม... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2557 ราคาถูก เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (04) NEW ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2557 ราคาถูก เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (04) NEW ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2557 ราคาถูก เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์เพียง 39,900.- ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สั... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557//2014 เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557//2014 เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557//2014 เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย11 – 17, 12 – 18, 13 – 19 เมษา... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ เที่ยวโตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ เที่ยวโตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์  เที่ยวโตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย11-15,14-18 เมษายน 2557ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ส... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2014 เที่ยวโตเกียว 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2014 เที่ยวโตเกียว 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2014 เที่ยวโตเกียว 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยตลอดเดือนเมษายน 2557ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ซากุระที่สวนชินจูกุ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ซากุระที่สวนชินจูกุ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ซากุระที่สวนชินจูกุ  6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเมษายน 2557เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2557 ซากุระ โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2557 ซากุระ โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2557 ซากุระ โตเกียว โอซาก้า  6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย56,900.-สัมผัสความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ขึ้นอยู่กับส... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เมษายน 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เมษายน 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เมษายน 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเลือกซื้อทัวร์เสริมเพื่อสนุกสนาน... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2014 เที่ยวโตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2014 เที่ยวโตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2014 เที่ยวโตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย59,900.- เท่านั้น ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สั... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ซากุระ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ซากุระ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 2557 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ซากุระ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย“ไร่สตรอเบอรี่” ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับสตรอ... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557 เที่ยวโตเกียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557 เที่ยวโตเกียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557 เที่ยวโตเกียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย11-15 เม.ย. 57, 12-16 เม.ย. 57กราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ที่... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2557 เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2557 เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2557 เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเพียง 35,900.-ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สั... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น เมษายน 2557 โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) เที่ยวญี่ปุ่น เมษายน 2557 โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) เที่ยวญี่ปุ่น เมษายน 2557 โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย44,900.-ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว ชมซากุระ สงกรานต์ 2557 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว ชมซากุระ สงกรานต์ 2557 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว ชมซากุระ ช่วงสงกรานต์ 2557 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยนำท่านเที่ยวชมความงามของดอกซากุระ ซึ่งไม่ควรพลาดช... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงปี 2557 โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04) เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงปี 2557 โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04) เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงปี 2557 โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ชม ดอกซากุระที่สวนอูเอโนะ  สวนสาธารณะที่มีชื่อเ... Read more
ทัวร์ทาคายาม่า กำแพงหิมะ japan alps snow wall 2014 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ทาคายาม่า กำแพงหิมะ japan alps snow wall 2014 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (04) ทัวร์ทาคายาม่า กำแพงหิมะ japan alps snow wall 2014 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย53,900.-ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้น... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 2014 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 2014 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 2014 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมือ... Read more
ทัวร์วันสงกรานต์ เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์วันสงกรานต์ เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์วันสงกรานต์ เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย“สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วท... Read more
 ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน 2557 เที่ยวฮอกไกโด โดราเอม่อน ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04) ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน 2557 เที่ยวฮอกไกโด โดราเอม่อน ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04)  ทัวร์ฮอกไกโด เมษายน 2557 เที่ยวฮอกไกโด โดราเอม่อน ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เพียง 55,900.-ชมความมีเสน่ห์ของเมือง... Read more
เที่ยวญีปุ่น 3 เมือง เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (04) เที่ยวญีปุ่น 3 เมือง เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (04) เที่ยวญีปุ่น 3 เมือง เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย6-12 เมษายน 2557เที่ยวแบบสบายสบายลงเครื่องพักก่อน 1 คืน เที่... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557/2014 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557/2014 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (04) ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2557/2014 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย12-17 เมษายน 2557เที่ยวหมู่บ้าน... Read more
ทัวร์คิวชู สงกรานต์ เฮ้าส์เทนบอช อาบทรายร้อน ปี 2557/2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04) ทัวร์คิวชู สงกรานต์ เฮ้าส์เทนบอช อาบทรายร้อน ปี 2557/2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (04) ทัวร์คิวชู สงกรานต์ เฮ้าส์เทนบอช อาบทรายร้อน ปี 2557/2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ท... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก โอซาก้า โตเกียว ชมดอกซากุระ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (03-04) เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก โอซาก้า โตเกียว ชมดอกซากุระ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (03-04) เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก  โอซาก้า โตเกียว ชมดอกซากุระ 2014 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย“ปราสาทโอซาก้า” หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระส... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สกี โอซาก้า โตเกียว ไร่สตอเบอร์รี่ 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (03-04) ทัวร์ญี่ปุ่น สกี โอซาก้า โตเกียว ไร่สตอเบอร์รี่ 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (03-04) ทัวร์ญี่ปุ่น สกี โอซาก้า โตเกียว ไร่สตอเบอร์รี่ 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)มีนาคม-เมษายน 2557ประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ ลานสก... Read more
ทัวร์ ญี่ปุ่น มีนาคม-เมษายน 2557 เที่ยว โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (03-04) ทัวร์ ญี่ปุ่น มีนาคม-เมษายน 2557 เที่ยว โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (03-04) ทัวร์ ญี่ปุ่น มีนาคม-เมษายน 2557 เที่ยว โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยเที่ยว 2 สวนสนุก ซานริโอ พูโรแลนด์-โตเกียวดิสนีย์แ... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ซากุระ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (03-04) ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ซากุระ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (03-04) ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ซากุระ  6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยมีนาคม-เมษายน 2557“ไร่สตรอเบอรี่” ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอม... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ โตเกียว ฟูจิ ราคาถูก 2014 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (03) ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ โตเกียว ฟูจิ ราคาถูก 2014 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (03) ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ โตเกียว ฟูจิ ราคาถูก 2014 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ 44,900.-ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของ... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด ขับสโนว์โมบิล ชมเทศกาลน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (03) ทัวร์ฮอกไกโด 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด ขับสโนว์โมบิล ชมเทศกาลน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (03)  ทัวร์ฮอกไกโด 2557/2014 เที่ยวฮอกไกโด ขับสโนว์โมบิล ชมเทศกาลน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เพียง 51,900.-สนุกกับประสบการ... Read more
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (03) ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (03) ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ยูนิเวอร์แซล และ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานา... Read more
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2557 สกี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (02) โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2557 สกี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (02) โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2557 สกี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับก... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด 2557 เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (02) ทัวร์ฮอกไกโด 2557 เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (02) ทัวร์ฮอกไกโด 2557 เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด เทีย... Read more
ทัวร์โตเกียว ราคาถูก สกี 2014 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (02) ทัวร์โตเกียว ราคาถูก สกี 2014 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (02)  ทัวร์โตเกียว ราคาถูก สกี 2014 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินออลนิปปอนแอร์เวย์สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่น... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น 2557 โตเกียว โอซาก้า สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (02) เที่ยวญี่ปุ่น 2557 โตเกียว โอซาก้า สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (02) เที่ยวญี่ปุ่น 2557 โตเกียว โอซาก้า สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสก... Read more
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (02) ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (02) ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2014  6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยนำท่านชมเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเม... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น สตอเบอร์รี่ 2557 เที่ยว โอซาก้า โตเกียว สกี ฟูจิ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (01-03) เที่ยวญี่ปุ่น สตอเบอร์รี่ 2557 เที่ยว โอซาก้า โตเกียว สกี ฟูจิ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (01-03) เที่ยวญี่ปุ่น สตอเบอร์รี่ 2557 เที่ยว โอซาก้า โตเกียว สกี ฟูจิ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยมกราคม-มีนาคม 2557 เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดส... Read more
ทัวร์โตเกียว 2557 เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TGA380 (01-02) ทัวร์โตเกียว 2557 เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TGA380 (01-02) ทัวร์โตเกียว 2557 เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TGA380พักก่อน 1 คืนเที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืนบินส... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 2557//2014 สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (01-02) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 2557//2014 สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (01-02) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 2557//2014 สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยมกราคม-กุมภาพันธ์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเว... Read more
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ปี 2557 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (01-02) ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ปี 2557 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (01-02) ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ปี 2557 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย39,900.-สัมผัสปุยขาวของหิมะและสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ Ski Resort ล่องเรือชมทัศ... Read more
ทัวร์ญี่ปุ่น สกี เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (01-02) ทัวร์ญี่ปุ่น สกี เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (01-02)   ทัวร์ญี่ปุ่น สกี เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 2014 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ... Read more
เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงปี 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (01-02) เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงปี 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (01-02) เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงปี 2014 เที่ยวโอซาก้า โตเกียว สกี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)สัมผัสปุยขาวของหิมะและสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ Ski Reror... Read more