Get Adobe Flash player

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 อิตาลี สวิตเซร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (DI)

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 อิตาลี สวิตเซร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน โดยสายการบินไทย


 • ชม จัตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่างซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ เป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่างๆ มากมาย
 • ถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
 • ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
 • จตุรัสซานมาร์โค อันเป็นที่ตั้งของ พระราชวังเดิม หรือ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความเจริญรุ่งเรือง
 • เมืองกรุนด์ กรินเดอวาลด์ (Grinderwald Grun) เป็นชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟ (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์นเน่น (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว
 • สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟราวันเดินทาง
 เดือน
ราคา
06-15 ,15-24 ,20-29 ,29 พ.ย.-08 ธ.ค.
พฤศจิกายน 57116,900.-
06-15 ,11-20 ,20-29
ธันวาคม 57
116,900.-


วันแรก    กรุงเทพฯ–กรุงโรม (อิตาลี)
วันที่สอง    โรม–สนามกีฬาโคลอสเซียม–นครรัฐวาติกัน–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–ฟลอเรนซ์
วันที่สาม    ฟลอเรนซ์–ปิซ่า–หอเอนปิซ่า–เมืองเก่าฟลอเรนซ์–จตุรัสซิญญอเรีย–เวนิส เมสเตร้
วันที่สี่    เกาะเวนิส–จัตุรัสซานมาร์โค–สะพานเรียลอัลโต้–ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า    สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค–อินเทอลาเก้น–ช้อปปิ้ง
วันที่หก    อินเทอลาเก้น–เบิร์น–หอนาฬิกา ZEITGLOCKENTUM–ดิจอง (ฝรั่งเศส)
วันที่เจ็ด    ดิจอง–รถไฟด่วน TGV–ปารีส–ขึ้นหอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลียน–ถนนซองเอลิเซ่ย์–ช้อปปิ้ง
วันที่แปด    พระราชวังแวร์ซายส์–LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET SHOPPING
วันที่เก้า    ปารีส–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบ    กรุงเทพฯ

**Download โปรแกรม คลิ๊ก **

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2015-2558 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน โดยสายการบินไทย (DI) ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2015-2558 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน โดยสายการบินไทย (DI) ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2015-2558 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน โดยสายการบินไทย พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศ... Read more
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ช่วงปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวสแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญ 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (DI) ทัวร์สแกนดิเนเวีย ช่วงปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวสแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญ 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (DI) ทัวร์สแกนดิเนเวีย ช่วงปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวสแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญ 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) นำท่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านน... Read more
ทัวร์สแกนดิเนเวีย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 เที่ยวสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (DI) ทัวร์สแกนดิเนเวีย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 เที่ยวสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (DI) ทัวร์สแกนดิเนเวีย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 เที่ยวสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) นำท่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านน... Read more
ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 อิตาลี สวิตเซร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (DI) ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 อิตาลี สวิตเซร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (DI) ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 อิตาลี สวิตเซร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน โดยสายการบินไทยชม จัตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเ... Read more
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2015//2558 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ coutdown อินเทอลาเก้น 8 วัน โดยสายการบินไทย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2015//2558 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ coutdown อินเทอลาเก้น 8 วัน โดยสายการบินไทย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2015//2558 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ coutdown อินเทอลาเก้น 8 วัน โดยสายการบินไทย ชมการจุดพลุ เพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มปีใ... Read more
ทัวร์ยุโรป ฉลองปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR02 ทัวร์ยุโรป ฉลองปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR02 ทัวร์ยุโรป ฉลองปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทยสัมผัสความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า พาหนะ... Read more
ทัวร์ฟินแลนด์ เที่ยวฟินแลนด์ ปีใหม่ 2557//2015 ขับ snowmobile หมู่บ้านซานตาคลอส 7 วัน โดยสายการบินฟินแอร์ (D) ทัวร์ฟินแลนด์ เที่ยวฟินแลนด์ ปีใหม่ 2557//2015 ขับ snowmobile หมู่บ้านซานตาคลอส 7 วัน โดยสายการบินฟินแอร์ (D) ทัวร์ฟินแลนด์ เที่ยวฟินแลนด์ ปีใหม่ 2557//2015 ขับ snowmobile หมู่บ้านซานตาคลอส 7 วัน โดยสายการบินฟินแอร์เยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Claus... Read more
ทัวร์ยุโรป 2558//2015 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) EUR01 ทัวร์ยุโรป 2558//2015 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) EUR01 ทัวร์ยุโรป 2558//2015 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG)ยูงเฟรา,ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี,แมทเทอร์ฮอร์นเมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่... Read more
ทัวร์ยุโรป ตุลาคม-ธันวาคม 2557 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR01 ทัวร์ยุโรป ตุลาคม-ธันวาคม 2557 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR01  เที่ยวยุโรป ตุลาคม-ธันวาคม 2557 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG)ยูงเฟรา,ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี,แมทเทอร์ฮอร์นท่านได้สั... Read more
ทัวร์ยุโรป ปี 2557//2014 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR02 ทัวร์ยุโรป ปี 2557//2014 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR02 ทัวร์ยุโรป ปี 2557//2014 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทยตุลาคม 2557-ธันวาคม 2557 สนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ่งก่... Read more
ทัวร์ยุโรป ปี 2558/2015 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR02 ทัวร์ยุโรป ปี 2558/2015 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR02 ทัวร์ยุโรป ปี 2558/2015 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทยสนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให... Read more
ทัวร์อิตาลี ธันวาคม-ปีใหม่ 2558//2015 เที่ยวอิตาลี เกาะคาปรี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) ทัวร์อิตาลี ธันวาคม-ปีใหม่ 2558//2015 เที่ยวอิตาลี เกาะคาปรี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) ทัวร์อิตาลี ธันวาคม-ปีใหม่ 2558//2015 เที่ยวอิตาลี เกาะคาปรี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG)Count down 2015ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได... Read more
ทัวร์อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี ยอดเขาทิตลิส 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR03 ทัวร์อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี ยอดเขาทิตลิส 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR03 ทัวร์อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี ยอดเขาทิตลิส 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG)คุณได้สัมผัสหิมะตลอดทั้งปี กับการพิชิตยอดเขา ทิตลิส ที่นี่พิพิธภัณฑ... Read more
ทัวร์ ยุโรป 2014 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (TITLIS GLACIER) 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR03A ทัวร์ ยุโรป 2014 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (TITLIS GLACIER) 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR03A ทัวร์ ยุโรป 2014 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (TITLIS GLACIER) 10 วัน โดยสายการบินไทยสิงหาคม-ตุลาคม 2557ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่ม... Read more
ทัวร์ ยุโรป 4 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR04 ทัวร์ ยุโรป 4 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR04 ทัวร์ ยุโรป 4 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG)ตุลาคม 2557ท่านได้เที่ยวแบบจุใจและเต็มอิ่มกับ 4 ประเทศ... Read more
ทัวร์ยุโรป สิงหาคม-ตุลาคม 2557//2014 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ยอดเขาจูงเฟรา) 11 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR04A ทัวร์ยุโรป สิงหาคม-ตุลาคม 2557//2014 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ยอดเขาจูงเฟรา) 11 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR04A ทัวร์ยุโรป สิงหาคม-ตุลาคม 2557//2014 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ยอดเขาจูงเฟรา) 11 วัน โดยสายการบินไทยเราขอแนะนำให้ท่านมาสัมผัส เส... Read more
ทัวร์ยุโรป 2014 เจาะลึกอิตาลี เหนือจรดใต้ พักบนเกาะคาปรี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR07 ทัวร์ยุโรป 2014 เจาะลึกอิตาลี เหนือจรดใต้ พักบนเกาะคาปรี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR07 ทัวร์ยุโรป 2014 เจาะลึกอิตาลี เหนือจรดใต้ พักบนเกาะคาปรี 9  วัน โดยสายการบินไทย (TG)สิงหาคม-ตุลาคม 2557เที่ยวเจาะลึกอิตาลี เจาะลึกทุกมุ... Read more
เที่ยวยุโรป 2014//2557 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR08 เที่ยวยุโรป 2014//2557 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR08 เที่ยวยุโรป 2014//2557 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน โดยสายการบินไทย นำท่านชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเ... Read more
ทัวร์ยุโรป 2557//2014 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ พาโนราม่า (ยอดเขาจูงเฟรา) 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR08A ทัวร์ยุโรป 2557//2014 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ พาโนราม่า (ยอดเขาจูงเฟรา) 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR08A ทัวร์ยุโรป 2557//2014 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ พาโนราม่า 9 วัน โดยสายการบินไทยพิชิต 2 ยอดเขา เน้นท่องเที่ยวสวิสโดยทางรถไฟสิงหาคม-ตุลาคม 2557รถไฟ... Read more
ทัวร์ยุโรป เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย บาวาเรีย 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR09 ทัวร์ยุโรป เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย บาวาเรีย 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR09 ทัวร์ยุโรป เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย บาวาเรีย 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG)Best of Germany Bavaria-Tirol“อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติก” ที่ท... Read more
ทัวร์โครเอเชีย ตุลาคม-ธันวาคม 2557 เที่ยวสโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR38 ทัวร์โครเอเชีย ตุลาคม-ธันวาคม 2557 เที่ยวสโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR38 ทัวร์โครเอเชีย ตุลาคม-ธันวาคม 2557 เที่ยวสโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG)ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการ... Read more
ทัวร์โครเอเชีย ปี 2558//2015 สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) (EUR38) ทัวร์โครเอเชีย ปี 2558//2015 สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) (EUR38) ทัวร์โครเอเชีย ปี 2558//2015 สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG)ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธา... Read more
ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย (อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ สเปน) เที่ยวช่วงปีใหม่ 2558/2015 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR21 ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย (อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ สเปน) เที่ยวช่วงปีใหม่ 2558/2015 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR21 ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย (อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ สเปน) เที่ยวช่วงปีใหม่ 2558/2015 10 วัน โดยสายการบินไทยดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเม... Read more
แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2557/2014 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัก ฮังการี 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR12 แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2557/2014 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัก ฮังการี 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR12 แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2557/2014 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัก ฮังการี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG)ตุลาคม-ธันวาคม 57เชสกี้ ครุมลอฟ เมื... Read more
เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ช่วงปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ช่วงปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ช่วงปีใหม่ 2558/2015 เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 10 วัน  โดยสายการบินไทย (TG)สัมผัสกับบรรยาก... Read more
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ช่วงปีใหม่ 2558//2015 เที่ยวเยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ช่วงปีใหม่ 2558//2015 เที่ยวเยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน โดยสายการบินไทย (D)  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ช่วงปีใหม่ 2558//2015 เที่ยวเยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน โดยสายการบินไทย ระดับ 4-5 ดาวเมืองม... Read more
ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 2557//2014 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR14 ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 2557//2014 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR14 ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 2557//2014 9 วัน โดยสายการบินไทย สิงหาคม-ตุลาคม 2557บินลัดฟ้าสู่เมืองผู้ดี นำท่านเที่ยวชมสถานี่สำคัญต่างๆ ... Read more
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ตุลาคม 2557 เที่ยวสแกนดิเนเวีย 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR47 ทัวร์สแกนดิเนเวีย ตุลาคม 2557 เที่ยวสแกนดิเนเวีย 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR47 ทัวร์สแกนดิเนเวีย ตุลาคม 2557 เที่ยวสแกนดิเนเวีย 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG) DENMARK NORWAY FINLAND SWEDENDFDS / Bergen / Fjord  / Roman... Read more
ทัวร์ไอซ์แลนด์ สิงหาคม-ตุลาคม 2557//2014 8 วัน เที่ยวไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR34 ทัวร์ไอซ์แลนด์ สิงหาคม-ตุลาคม 2557//2014 8 วัน เที่ยวไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไทย (TG) (D) EUR34  ทัวร์ไอซ์แลนด์ สิงหาคม-ตุลาคม 2557//2014  8 วัน เที่ยวไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไทย (TG)ธารน้ำแข็ง (Glacier) น้ำพุร้อน (Geysir) และภู... Read more
ทัวร์ยุโรป 2557/2014 เที่ยวยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR36 ทัวร์ยุโรป 2557/2014 เที่ยวยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR36 ทัวร์ยุโรป 2557/2014 เที่ยวยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน โดยสายการบินไทยผู้คนทั่วโลกรู้จักฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรม  แ... Read more
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน สิงหาคม 2557 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) EUR30S ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน สิงหาคม 2557 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) EUR30S ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน สิงหาคม 2557 12 วัน โดยสายการบินไทย (TG) เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ในปีคริสต์ศักราช 1907 หรือ... Read more
ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวปารีส เส้นทางโรแมนติค ปราสาทเชอนงโซ 8 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR36B ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวปารีส เส้นทางโรแมนติค ปราสาทเชอนงโซ 8 วัน โดยสายการบินไทย (D) EUR36B ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวปารีส เส้นทางโรแมนติค ปราสาทเชอนงโซ 8 วัน โดยสายการบินไทยสิงหาคม-ตุลาคม 2557หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny) เ... Read more
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ ปีใหม่ 2558//2015 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ ปีใหม่ 2558//2015 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ 9 วัน โดยสายการบินไทย (D) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ ปีใหม่ 2558//2015 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ 9 วัน โดยสายการบินไทย เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ ซึ่... Read more
ทัวร์ยุโรป Countdown New Year 2015 เที่ยว อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ยอดเขาทิตลิส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) ทัวร์ยุโรป Countdown New Year 2015 เที่ยว อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ยอดเขาทิตลิส 10 วัน โดยสายการบินไทย (D) ทัวร์ยุโรป Countdown New Year 2015 เที่ยว อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ยอดเขาทิตลิส 10 วัน โดยสายการบินไทยช่วงปีใหม่ 2558เข้าชมสนามกีฬาโคล... Read more