Get Adobe Flash player

ท่องเที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ท่องเที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

พ.ค.-มิ.ย. 56  • ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง
  • ชมเมืองโบราณแห่งต้าลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ
  • ขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้
  • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
  • ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
  • เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง

       ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว**
       ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **


วันเดินทาง
 เดือน
ราคา
12-17 มิ.ย.มิถุนายน 56
28,900.-


วันที่ 1.    กรุงเทพฯ-คุนหมิง
วันที่ 2.    ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านไข่มุก-คุนหมิง-ต้าลี่-เมืองโบราณต้าลี่
วันที่ 3.    เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก)-หมู่บ้านซีโจว-ต้าลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4.    ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
วันที่ 5.    ลี่เจี่ยง-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-ร้านใบชา-วัดลามะซงจ้านหลิน-ร้านหยก-แชงกรีล่า-คุนหมิง
วันที่ 6.    ร้านบัวหิมะศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-อิสระช้อปปิ้ง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

**Download โปรแกรม คลิ๊ก **

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่าพ.ค. - มิ.ย. 56เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชมส... Read more
ท่องเที่ยวเฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย ท่องเที่ยวเฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย ท่องเที่ยวเฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย21-26 พ.ค. 2556มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่งอลังการ....ผ... Read more
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย พฤษภาคม-กรกฎาคม 2556เริ่ม 22,900.-ชมเมืองโบราณต้าลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าลี่ชม... Read more
ท่องเที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ท่องเที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ท่องเที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์พ.ค.-มิ.ย. 56ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซ... Read more
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 2013 ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 2013 ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 2013 ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)พฤษภาคม-กรกฎาคม 56เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ... Read more
ทัวร์เมืองจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์   5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) ทัวร์เมืองจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) ทัวร์เมืองจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์   5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)เริ่ม 21,900.-เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่ง... Read more
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยหังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู โจวจวง...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณ พร้อมชมสินค้าพ... Read more
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นเที่ยวหังโจว......ล่องทะเลสาบซีหู ...ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฟัง... Read more
ทัวร์จีน ลี่เจียง ทะเลสาบหลูกู 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ ทัวร์จีน ลี่เจียง ทะเลสาบหลูกู 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ ทัวร์จีน ลี่เจียง ทะเลสาบหลูกู 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ม.ค.-พ.ค. 56 เริ่ม 19,900.-นำท่านขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกร... Read more
บินตรง ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาชางซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ บินตรง ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาชางซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ บินตรง ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาชางซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์มกราคม-พฤษภาคม 2556นำท่านขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก(ก... Read more
กวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย กวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย กวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยมิถุนายน-กรกฎาคม 2556นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู เพื่อให้ท... Read more